От 29 март българските граждани, пребиваващи в чужбина, ще могат да подават заявления за издаване на новите български лични документи в дипломатическите и консулски представителства на България. Това ще става само в дипломатическите представителства, в които има изградени гишета за биометрични данни и могат да се приемат заявления за издаване на паспорт. Според Мария Костадинова до края на годината се очаква да бъдат издадени около 800 хиляди паспорта.

В момента готовност  в мисиите ни зад граница има едва 27 гишета за събиране на биометрични данни. До 29 март още 16 дипломатични и консулски представителства трябва да имат такава готовност.

Българските лични документи са валидни до изтичане на срока им. Тези граждани, които имат валиден личен документ, нямат задължение да преиздават този документ, преди да е изтекъл срокът на неговата валидност. Има обаче и държави, в които има български граждани, а няма дори и дипломатически мисии, съобщи Станислав Станоев от дирекция „Консулски отношения" във външно министерство. Там ще бъде предприет следният вариант:

„Има много точки такива по света, където ние нямаме дори консулство или посолство, или каквато и да е било стъпка. Там ще трябва да се търси този вариант - временен паспорт за връщане в България и съответно тук на място издаване на паспорт. Днес например разговарях с нашия консул в Судан, където всъщност посолството не функционира от една година и половина, там имаме от порядъка на 160 българи, които на практика нямат възможност да ползват консулски услуги, защото ние нямаме посолство там".

За да бъде продължен срокът на валидност на паспорта, той не трябва да е с изтекла валидност. Документът трябва да е редовен. Паспортът може да бъде продължен само еднократно до 1 декември 2010 г.

Временният паспорт се издава, когато български гражданин няма валидни документи за пътуване или за самоличност. Около 800 хиляди паспорта се очаква да бъдат издадени през тази година, съобщи Мария Констадинова, началник на  дирекцията за издаване на български документи за самоличност към МВР. През 2010 ще бъдат издадени и около 2 млн. лични карти.

За издаване на паспорт таксата е 40 лв., плюс 20 евро, които се събират за консулско обслужване. Продължаването на валидността на паспорт от стария вид струва 40 евро. Издаването на временен паспорт - 50 евро, плюс 30 лв. Таксата за издаване на лична карта е 18 лв., плюс 20 евро, които се събират за консулско обслужване.

Издаването на свидетелството за управление на МПС струва 25 лв., плюс 20 евро, в случай че обслужването става в консулство.