Преди шест години изследователите от института Legatum, базиран в Лондон, за първи път създават класацията на най-щастливите страни в света. За да избегнат субективния нюанс на думата щастие те използват термина "просперитет".

 

Какво показва проучването на Legatum за 2012 г, в което са класирани 142 страни? Индексът покрива 96% от населението на света, произвеждащо 99% от глобалния брутен вътрешен продукт.

 

Изследването е задълбочено и цели да създаде по-добра картина за икономическия успех от досега използваните мерки като БВП. Всяка страна е оценявана на базата на 89 променливи в осем подраздела: икономика, предприемачество, управление, образование, здравеопазване, сигурност, личната свобода и социален капитал.

 

Първите три места в класацията са съответно за Норвегия, Дания и Швеция. Къде се намира България в индекса на просперитета? Страната ни заема 48 място, с едно по-високо отколкото през 2009 г. и без промяна спрямо 2011 г.

 

Това, че се намираме в средата на класацията се дължи най-вече на сравнително малкото ограничения пред стартирането на бизнес в страната и сравнително добрата лична сигурност на българите в сравнение с държавите от Азия и Латинска Америка. В тези два спомагателни индекса България е 41-ва.

 

В останалите 6 обаче изоставаме. Българската система на здравеопазване се намира на 49 място в класацията. Образованието е на 51 място. По отношение на личната свобода България заема 59 място.

 

При останалите спомагателни индекси страната вече се нарежда сред изоставащите държави. По отношение на управлението от Legatum отреждат на България 72 позиция. В класацията за социален капитал сме 85-ти, а българската икономика заема незавидното 93 място в света.

 

Спомагателният индекс за икономиката на дадена страна не включва само нейния брутен вътрешен продукт. Той отразява множество фактори, сред които отношението на гражданите и бизнеса към състоянието на икономиката и перспективите за нейното развитие.

 

Слабото представяне на страната ни в този раздел на класацията се дължи на различни променливи, сред които са високото ниво на проблемите кредити, голямата безработица, ниската заетост.

 

През 2012 г. всички европейски държави се представят по-зле по отношение на състоянието на икономиките им, като с най-много места в класацията спрямо 2009 г. отстъпват Гърция, Испания, Исландия и Литва.