Според прогнозите на Европейската комисия (ЕК) реалният икономическият растеж в България през първата половина на 2007 г. е достигнал 6,4% срещу 6,1% през 2006 г., като това се дължи основно на силното вътрешно търсене. Според прогнозата на ЕК, цитиранана от БТА, през 2008г. и 2009г. се очаква да има известно ребалансиране на икономическата активност. Въпреки това икономическият растеж ще остане висок, което ще отразява тенденциите в българската икономика и продължаващите усилия за достигане на икономиките на другите страни в Европейския съюз.

Българската икономика обаче показа признаци на прегряване през тази година, отчитат от ЕК. Отбелязват се засилените исканията за увеличаване на заплатите, нарасналата инфлацията и се разширените външни дисбаланси. Според Комисията, бурното наемане на работна ръка и големият спад на безработицата са довели до сериозни проблеми на пазара на труда, където се наблюдава засилен недостиг на работна ръка, особено на висококвалифицирана. В резултат растежът на номиналните работни заплати се е увеличил рязко след края на 2006 г. със 17 на сто. От ЕК допълват, че натискът за по-високи заплати ще остане силен през периода 2007-2009 г. Въпреки че се очаква производителността на труда да нарасне с около 5 на сто през 2009 г., това би могло да доведе до значително увеличение на трудовите разходи, което ще намали печалбите на компаниите и ще засили инфлационния натиск.

*Заглавието е на редакцията