Познаваме ли потребителските си права и възползваме ли се от тях? Изглежда българите са сред най-неосведомените в Европа за правата си, според новото изследване на Евробарометър, публикувано от Европейската комисия.

На въпроса към потребителите, доколко се чувстват уверени, защитени и информирани, средната стойност на тези, които изразяват такава увереност за ЕС е 44%, докато в България е едва 11%.


В същото време много от българите не могат да дадат правилните отговори на зададените им в проучването въпроси, което показва непознаване на правата им като потребители.

 

Осем на сто от съгражданите ни не са дали нито един правилен отговор в проучването, като по този показател по-зле от страните в ЕС се представя само Румъния, където 13% от запитаните не са могли да отговорят правилно на нито един въпрос.

 

87% от българите не се чувстват напълно защитени от закона по отношение на потребителските им права. Законодателната рамка в страната обаче е синхронизирана с европейските регулации в сектора.

 

България е сред страните с най-ниската осведоменост за законодателството на ЕС, заедно с Италия, Унгария, Португалия, Румъния, България и Гърция.

 

По отношение на приетите в ЕС обозначения на продуктите, много от българите успяват да отговорят за наименованието на съответното лого, но в същото време повечето от тях не разбират значението, което се крие зад него.

 

На въпроса: - Представете си, че сте купили нов хладилник преди 18 месеца и той се повреди. Вие не сте заплащал за допълнително удължена търговска гаранция. Имате ли право да го смените или да ви го ремонтират безплатно? - едва 17% от запитаните българи са дали положителен отговор, който е и правилният. За ЕС средно 39% от потребителите са дали правилен отговор.

 

На въпроса: - Представете си, че сте закупили автомобилна застраховка по пощата, по интернет или по телефона. Ако намерите по-добра оферта два дни след това, имате ли право да се откажете от първоначалния договор? - едва 4% от запитаните са дали правилния отговор - Да, и при това напълно безплатно. Средно за ЕС посочилите правилен отговор са 28% от запитаните.

 

В същото време, въпреки липсата на информираност за правата си, българите са сред тези които прекарват най-много време за пазаруване, като 18% от нашенците губят по 6 или повече часа в това занимание, докато средно за ЕС нивото е 12%.

 

Може би липсата на информираност е основната причина, че само 58% от българите са готови да предприемат действия ако правата им като потребители бъдат нарушени, в Европа средното ниво е 71%.

 

Често виним държавата, търговците, законите и кой ли не за това, че срещу парите си получаваме некачествени продукти и услуги и че правата ни биват постоянно нарушавани. Но реално, както във всяко гражданско общество, всичко зависи от нас. Ние сме тези, които трябва да познават правата си и да използват регулациите, за да получат защита и уважение.

 

Вместо това, предпочитаме да търсим извинения за незнанието си и страха ни от това да бъдем истински граждани, които се борят за правата си.