Около 3 млн. са активните потребители на българския пазар. Това е недостатъчна база за растеж на производствените ни компании. Вътрешното потребление не може да обезпечи сериозните производства и търговия. Ето защо основният източник на приходи в държавата е износът. За да успешен той, е необходимо българският бизнес да действа съгласувано. Необходимо е да се приеме стратегия за българския износ, като се насърчи износа на готова високотехнологична продукция.

Това заявиха на брифинг в столицата учредителите на Асоциацията на българските износители. В нейното ръководство участват Иво Тодоров от Приста Ойл, който е председател на Управителния съвет на асоциацията на износителите, Красимир Дачев от Свилоза АД и заместник председател на Управителния съвет на асоциацията и Николай Стоянов от Пощенска банка.

През последните години износът ни нараства основно при суровините и услугите, изтъкнаха от асоциацията. Това обаче не носи добавена стойност и не осигурява необходимите приходи за бюджета. Освен това има изкривяване на общата цифра на износа, защото през последните години цветните метали умножиха 5 пъти цената си на борсите. Така че износът на тези метали прикрива спада на износа като цяло. Ето как зад общата картина се крие недостатък. Не случайно нито една държава няма мито за внос на суровини, посочи Красимир Дачев.

Едно производство, за да генерира приходи, които създават данъци, трябва да мисли за износа като начало на регионално ниво, а след това е възможно да се търси разширяване и в други региони, където българският износ не е представен. Това не става с първомайски лозунги, посочи Красимир Дачев от Управителния съвет на асоциацията.

От там смятат, че за да е успешен българският износ, е необходимо да има "невидим протекционизъм", който да закриля местните производители. Те не се надяват на помощ от държавата, тъй като тя нямала дългосрочна и целенасочена политика и приемственост в нито една област. Според износителите у нас липсва дългосрочна визия.

За да компенсират недостатъците и да постигнат целите си, от асоциацията предвиждат серия мерки и политики, включващи обучения и лобиране.

Очакванията на асоциацията за износа през тази година е да се запази нивото, достигнато през миналата година. Това би било успех, тъй като към настоящия момент всички външни белези показват, че това равнище няма да може да бъде постигнато. Очаква се забавяне на темповете на износ заради нестабилността на глобалната икономика. Наблюдават се сериозно свиване на потреблението и тенденции към по-консервативно търсене на основни пазари на българския износ.

Асоциацията на българските износители е основана през март 2011 година. Създадена е по идея на Пощенска банка с цел да насърчи българския износ. В асоциацията са включени 11 водещи фирми в различни сектори на промишлеността. Асоциацията е представителна за 20 и 25% от българския износ, по нейни собствени данни.