България е на 47 място сред 65 развити държави в света по грамотност на 15-годишните ученици.

У нас 44% от деветокласниците нямат ключови познавателни умения, предопределящи както включването им в пазара на труда, така и пълноценното им участие в обществото като граждани.

За сравнение през 2009 г. изследването на PISA /Програма за международно оценяване на учениците/ показа, че 41% от деветокласниците в България не притежават такива умения.

Проучването проверява уменията по четене, математика и природни науки на 15-годишните ученици по света.

Според изследването в България не само средното ниво на уменията и знанията на учениците е сред най-ниските в развития свят, но и разликата в постиженията на най-добре и най-зле представящите се ученици е най-голяма спрямо останалите държави.

Само 4% от българските ученици са постигнали отлични резултати. На този фон е очевидно, че достъпът до качествено образование в България не е право, а привилегия.

В същото време резултатите от проучването показват, че сме страната в Европа с най-силна връзка между постиженията на учениците и тяхното социално-икономическо положение. Т.е. след голямата реформа, наложена от тройната коалиция и продължена от ГЕРБ, доброто образование във все по-голяма степен става привилегия на богатите.

Най-добре представящите се държави в проучването на PISA показват, че е възможно да се постигне едновременно достъпно и качествено образование за всички деца, но за целта са необходими истински реформи, а не само промяна на посоките на паричните потоци в образователната система.