ЦБА Русе ЕООД, едно от трите дъщерни дружества на ЦБА Асет Мениджмънт, сключи 10-годишен договор за наем на 4 действаши супермаркета в Търговище. Това стана на 15 ноември, съобщиха от ЦБА Асет Мениджмънт.

С това бъдещото публично дружество вече има 15 супермаркета в структурата си. Четирите нови магазина са с обща площ 3 300 кв. м и се очаква да реализат над 10млн. лв. от продажбите през 2008 г. Всички те имат отлични локации – на оживени места в центръра на града и жилищните комплекси.

Наскоро компанията увеличи мрежата си с два работещи супермаркета в Русе и Велико Търново и обяви намеренията си да навлезе на пазара в София, за което вече има сключен договор за наем, както и да открие магазин в Търговски парк Велико Търново в началото на 2008 г. В средносрочен план се предвижда откриване на магазини в други големи градове в България.

Търговските площи на дружеството ще нараснат до 10252 кв. м към началото на 2008 г., повече от двойно увеличение спрямо 3 905 кв. м в началото на 2007 г., заедно с последните четири магазина и сключените два договори за супермаркет в търговски парк Велико Търново и супермаркет в кв. „Надежда” в гр. София. Дружеството реализира среден месечен приход от 907 лв. на кв. м търговска площ.

Днес е последния ден от първичното публично предлагане, в който водещите мениджъри УниКредит Булбанк и Сомони Файненшъл Брокеридж приемат поръчки за записване на акции от увеличението на капитала на „ЦБА Асет Мениджмънт”. Новата емисия е 3900000 обикновени акции с номинал 1 лв. при индикативен ценови диапазон от 3.30 лв. до 4.30 лв. и минимална емисионна стойност 2 лв. Ако подадените поръчки надвишат два пъти предлагания брой нови акции, основните акционери може да продадат допълнително до 780000 стари акции, а свободно търгуваният им обем / freef-loat / ще достигне 23.17% от капитала.