Централен депозитар вписа увеличението на капитала на Енемона АД от 9.934 млн. лв. на 11.934 млн. лв., стана ясно от съобщение на институцията.

В края на миналата година компанията направи първичното публично предлагане /IPO/. Успешно бяха пласирани 2 млн. нови акции, като минимална цена за акция бе 11 лв., а максимумът 16.8 лв.

Набраните средства от първичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Енемона АД.

Предстои ръководството на Енемона да подаде заявление за регистриране на акциите за търговия на пода на борсата и решение на Съвета на директорите на БФБ-София.

Централен депозитар вписа и увеличенията на капитала на още четири дружества - Българска роза-Севтополис АД, Холдинг Варна А АД, Холдинг Нов Век АД и Пи Ар Си АДСИЦ.

Българска роза-Севтополис увеличи капитала си от 6.033 млн. лв. на 12.065 млн. лв. чрез издаването на нови 6.033 млн. нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв.

Холдинг Варна А увеличи капитала си до 2.099 млн. лв., а Холдинг Нов Век на 1 557 209 лв.

Четвъртата компанията, Пи Ар Си АДСИЦ, направи първоначално увеличение на капитала от 500 хил. лв. на 650 хил. лв.