Цените на индустриалната продукция в еврозоната са паднали с 0.2%, а за целия Европейски съюз са надолу с 0.4% през май сравнено с предходния месец, показват данните на Евростат, официалната статистическа служба на ЕС. На годишна база отрицателният ръст достига съответно 5.8% и 5.7%.

От държавите, за които има статистика, най-голям спад бележат Словакия /-1.2%/ и Словения и Швеция с по 0.7%. Най-голям ръст бележат Гърция /+1%/, Холандия /+0.6%/ и Потругалия и Румъния с по 0.4%.

На годишна база обаче Холандия води класацията за най-сериозно понижение на цените - 11.3%, следвана от Гърция /-9.4%/ и Дания /-8.8%/, а единствено в Румъния /+2.5%/, Унгария /+1.8%/ и Швеция /+0.1%/ се регистрира движение нагоре.

Сравнено със същия месец на 2008 г. цените в енергийния сектор падат с 14% за 16-те страни от еврозоната и с 14.8% за всички 26 страни членки на Съюза.На месечна база пониженията са съответно 0.2% и 0.7%.