Понижение на цените на имоти има, но това се отнася предимно за панелни жилища, жилища без Разрешение за ползване и имоти в квартали с лоша инфраструктура, съобщават от консултанта ФинСити в анализа си за изминалия месец април.

Експертите допълват, че закономерно такива имоти са оценявани от експерт оценителите по-ниско, което заедно с изискването за по-голямо собствено участие от страна на клиента води до намаляване на средната сума на отпусканите ипотечни кредити.

При старите монолитни жилища и качествено построените нови сгради, не се забелязва спад на цените. В пълна сила това важи за централните квартали на големите градове.

През април се наблюдава оживление на банковия пазар в сравнение с миналия месец. Това важи, както за потребителските, така и за ипотечните кредити. Предоговарянето и рефинансирането на кредити, изтеглени преди година, става все по-популярно.

Средният ипотечен кредит за страната от началото на годината, обаче е намалял като сума. Ипотечните сделки за покупка, сключени през април с помощта на ФинСити, са попаднали на цени без промяна. Това се обуславя от предопределеното търсене на жилища с Акт16 и/или старо строителство.

От консултанта съобщават още, че средния потребителски кредит за месец април е 7 400 лева, с 500 лева по-малко от месец март, което обяснява и намаляването от предишния месец на желаните срокове – 3 и 5 години.