Централен депозитар вписа промяната в номинала на емисията на Холдинг Пътища АД. До извършване на процедурата се наложи временно спиране на търговията с книжа на компанията от 20 декември. Това означава, че от днес борсовите сделки с акции на холдинга продължават.

Холдинг Пътища АД направи сплит на книжата си в съотношение 25 към 1 като запази размера на капитала си непроменен - 432 хил. лв. Като намалява номиналната стойност на акциите си  дружеството се стреми да ги направи по-ликвидни и достъп до тях да имат не само големите инвеститори.

Депозитарът вписа още увеличението на капитала на Инвестбанк АД и Фонд за земеделска земя Мел. Новите дружества, добавени към регистъра, са Бисер Олива АД, Захарни заводи АД и Интеркарт Кепитъл АДСИЦ.