10 фирми ще се състезават в конкурс за изготвяне на стратегически бизнес план за жп транспорта, съобщиха от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, откъдето е обявена обществената поръчка. Офертите са отворени в присъствието на представители на Обединени сдружения за граждански контрол, които преди около месец подписаха Меморандум за сътрудничество с транспортното ведомство.

Тръжната процедура стартира на 26 октомври миналата година, а крайният срок за подаване на офертите изтече на 4 януари тази година. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 млн. лева.

10 фирми, които ще участват в търга са АЕКОМ ООД – клон България; Консорциум Sudop-Tee, състоящ се от Судоп Прага АД и ЕТ Транс Ел Инженеринг - РМ; Транс кеър АГ; Консорциум Стратегическо планиране (Нет Инженеринг АД и Дикон Груп ЕООД); Обединение Планинг-Тредит, състоящ се от Планинг мениджмънт консълтинг СА и Тредит СА; А.Т. Kearney; Луис Бергер САС; Планет АД акционерно дружество за предоставяне на консултантски услуги; Консорциум Консултанти в сферата на стратегическото и бизнес планиране на железопътния транспорт (Иберинса, Булброкърс Консултинг ЕООД); и Дорние Консълтинг ГМБХ.