Бизнесът в САЩ е съкратил приблизително 84 000 работни места през декември 2009 г., според данните на ADP.

Цифрата надвишава очакванията на анализаторите, още повече, че данните за ноември 2009 г. също са ревизирани нагоре до 145 000.

Заетостта в строителството се понижава за 35-ти пореден месец, като през декември 2009 г. са съкратени 52 000 работници. Намалява, обаче, темпът на съкращенията в производствения сектор и сферата на услугите.

Според ADP, прогнозата на департамента по труда в САЩ за съкращаването на средно 85 000 работни места месечно за шестте месеца до ноември 2009 г. ще се окаже невярна.

Според анализатори, пазарът на труда в САЩ все още не е започнал да се възстановява от кризата. Позитивни сигнали се очакват до месец, дори още през февруари.

Правителствените данни за трудовия пазар в страната на неограничените възможности ще излязат в петък. Според прогнозите, през декември безработицата се е покачила до 10.1%, докато през ноември беше точно 10%.