Със силен спад започна първата за тази седмица търговска сесия на Българската фондова борса. В началото на търговията тесният измерител SOFIX губи 1.59% до 1205.88 пункта, а широкообхватния BG-40 е надолу с 1.99% до 331.67 пункта. На червено са и другите два измерителя. С 1.06% до 813.92 пункта се понижава BGTR30. Измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT записва спад от 0.12% до 95.17 пункта.

Оборотът, направен след 45 минути търговия е 1.169 млн. лв.

Продължава спадът при Кремиковци АД. При покупко-продажба на 66 727 ценни книжа акциите на комбината са надолу с 28.94% до средна цена от 1.67 лв. Това е и най-търгуваната позиция до момента, както се вижда и от модула В реално време на DarikFinance.bg.

По-голяма част от ликвидните компании също се търгуват със спад. Книжата на Оргахим АД поевтиняват с 4.56%, а тези на Оловно цинков комплекс АД губят 5.13% от стойността си.

При прехвърлени над 10 хил. лота на Химимпорт АД средната цена губи 1.98% до 10.38 лв. На червено са и дружествата от структурата на холдинга. Акциите на Централна кооперативна банка АД са надолу с 1.93% до 5.08 лв., а на Зърнени Храни България АД спадат с 3.73% до 2.58 лв.

Понижение има и при пътностроителните компании. Холдинг Пътища АД се търгува със спад от 2.97% до средна цена от 1 026.12 лв. С 3.19% поевтиняват книжата на Мостстрой АД до средна цена от 140.34 лв. Книжата на Трейс груп холд АД губят 4.02% до 136.40 лв.

Малко са компаниите, които записват покачване в цената. С 10.53% е повишението по позицията на Булгартабак холдинг АД до средна цена от 31.90 лв. При неголям изтъргуван обем поскъпване записват и книжата на Благоевград БТ АД – с 0.26% до 90.23 лв.

*Информацията е актуална към 10.15 часа