„ЧЕЗ Разпределение България" не е нарушавало Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това заявяват категорично от дружеството в свое изявление. От там допълват, че са готови да оказват пълно съдействие при всички извършвани проверки на дейността им.

От ЧЕЗ напомнят, че проверката на Агенцията за държавна и финансова инспекция е била извършена в рамките на седем месеца въз основа на заповед от 24 юли миналата година. Целта на инспекцията е била да се установи законосъобразността на направените през 2011 г. от „ЧЕЗ Разпределение България" АД разходи за доставки, услуги и строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях.

След приключването на проверката на 8 февруари тази година са съставени 12 акта за установяване на административно нарушение на три физически лица, служители от „ЧЕЗ Разпределение България" и едно наказателно постановление.

Седем акта за административно нарушение на физически лица са съставени на дружеството заради установени нарушения на наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, отменена през 2012 година. Два акта на физически лица пък са съставени за неспазване на срока за предоставяне на информация в Агенцията за обществени поръчки. Други два акта пък са за неоснователно проведена процедура на договаряне на мерки за подобряване на показателите на електроразпределителната мрежа, без да са били налице предпоставките, предвидени в Закона за обществените поръчки и за непредставяне на информация за изпълнен договор в Агенцията за обществени поръчки. Инспекторите на АДФИ са съставили актове за установяване на административно нарушение на физическо лице и наказателно постановление на „ЧЕЗ Разпределение България" АД за неспазване на Закона за обществени поръчки, се казва в позицията.

На дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за това, че не е проведена процедура по Закона за обществените поръчки за сключен договор между „ЧЕЗ Разпределение България" и одитираща фирма.

Становището на инспекторите на Агенцията за държавна и финансова инспекция не констатира нарушение на Закона за обществените поръчки при осъществените доставки и услуги между свързаните дружества „ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЧЕЗ България" ЕАД, обясняват от ЧЕЗ.