Ян Вавера е новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Той сменя на поста Блахослав Файмон, който напуска компанията по лични причини. Досега Вавера е бил председател на борда на директорите на ТЕЦ-Варна.

Ян Вавера е роден през 1967 година в Тршебич, Чехия. През 1991 година завършва факултета по атомни електроцентрали и оборудване на Московския енергиен институт. От 1991 до 2000 година Вавера работи в чешката АЕЦ Дуковани, където отговаря за аварийната готовност и ядрената безопасност. От 2000 до 2003 година той ръководи процесите по предпроектно и проектно разработване и реализиране на инвестиции в АЕЦ Дуковани. Между 2003 и 2006 година Ян Вавера е директор на дирекция „Инвестиции в електроцентрали” на CEZ Group в Чехия, където управлява процесите по подготовка и осъществяване на инвестициите на компанията в атомни, топлоелектрически и водноелектрически централи. От есента на 2006 г. Вавера е председател на борда на директорите на ТЕЦ-Варна.