Чешката компания ЧЕЗ ще е една от четирите компании, които ще влязат в новия подиндекс на Варшавската борса - WIG-energy. Той стартира от днес, като с него ще бъде завършена фамилията на секторни подиндекси, която обхваща областите: банкиране, строителство, химия, ИТ, медия, храни, петрол и газ и телекомуникации.

WIG-energy подиндексът ще представя компании от енергийния сектор, които са включени в основния индекс на Варшавската борса - WIG. Тежестта на всеки от участниците в новия енергиен подиндекс ще е същата, каквато и в WIG. Базовата дата на пускане на новия индекс е 31 декември 2009 г. и базовият му обем е 1/10 от обема на WIG при приключването на търговията на базовата дата.

ЧЕЗ, чийто български филиал оперира в София и Западна България, ще бъде представен от  15 732 000 акции (22%). Най-много акции ще има най-голямата полска енергийна компания - PGE - с 259 514 000 броя акции (66%). Останалите компании са PEP - 18 208 000 акции (6%) и KOGENERA - 7 450 000 акции (6%).

Polska Grupa Energetyczna (PGE) е най-голямата енергийна компания в Полша. Тя доставя около 42 % от националното електрическо потребление на страната и в нея работят около 46 000 слушители. До 2010 г. компанията планира да направи инвестиции за над 38 млрд. полски злоти, около 20 % от които във възобновяеми енергийни източници.

Polish Energy Partners S.A. (PEP) развива различни проекти в областта на енергетиката, които са насочени към индустрията. Компанията държи около 70 % от пазара за енергийни източници за бизнеса и около 5 на сто от пазара на възобновяеми енергийни източници.