Държавните служители ще имат право на до 5 дни отпуск за ненормирано работно време, вместо на досегашните до 12 дни.

Това реши правителството, като отправи препоръки до всички министерства за въвеждане на тази мярка. Останалите 7 дни ще бъдат използвани за обучение и квалификация на държавната администрация, обясни вицепремиерът Симеон Дянков.

Законът за държавния служител, където е определен периодът за ненормиран отпуск, няма да бъде променян. Целта на мярката е да изравни правата на държавните служители и служителите по трудово правоотношение при ползване на отпуск, обясни още Дянков.

Мярката може да бъде въведена веднага във всички държавни структури, с изключение на военното министерство, където ненормираният отпуск се определя с колективния трудов договор, и на МВР, където служителите са по друг закон.

Вицепремиерът Дянков обясни още, че в края на 2011-та година неизползваните отпуски в държавната администрация са били общо 1 900 000 дни.