Ако Търговският регистър в България стане платен, недоволните ще са повече от тези, които подкрепят тази прилагана в доста държави практика. Поне това може да се очаква, ако приемем, че читателите на DarikFinance.bg са представителна извадка на обществото.

В традиционната ни анкета през седмицата болшинството участвали изразиха по-скоро негативни сантименти по темата, която все още се обсъжда от експертите в правосъдното министерство. 33% от читателите вярват, че дори и да струва стотинки, платеният достъп до данните на регистъра ще наруши принципа на прозрачност и равен достъп до информацията.

Допълнителни 23% са на мнение, че това само ще обремени бизнеса с допълнителни такси в условията на криза.

Читатели наблягат на опасността от изгубване на свързаността на едно лице с различните фирми, кактои и на ефектът от опашки в Агенцията по вписванията, ако достъпът до регистъра стане платен.

Сравнително здрав е и отборът на хората, които вярват, че тази мярка би довела до засилен контрол върху достъпа до личните данни /27%/, а 8% от участниците в анкетата обръщат внимание на факта, че с такси за различните услуги на регистъра ще се вкарат допълнителни приходи в бюджета.

Докато очакваме развръзка по темата ви предлагаме да помислите върху туристическия сезон в България през това лято. Навярно и вие сте взели участие в него като клиенти или като заети в сектора и бихте могли да споделите лични впечатления. Смятате ли, че Лято 2010 е силно и ще се окаже спасителният ни пояс в кризата? Гласувайте за някое от изброените предложения в новата ни анкета или изразете различната си гледна точка чрез опцията Коментирай под този текст!