Най-сериозният спад в чуждестранните инвестиции тази година е в секторите финанси, недвижими имоти и търговия, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов в следобедния блок на „Дарик”.

За периода януари – септември у нас са инвестирани 900 млн. евро чужд капитал, докато за първите девет месеца на миналата година те са били 2.2 млрд. евро. В останалите сектори като промишленост например инвестициите се запазват на нивото от 2009 г, допълни Стефанов.

"При финансите 2010-а е може би най-слабата откъм инвестиции за последните десет години, което естествено се дължи на финансовата криза и изобщо до голяма степен преди инвестициите във финансите бяха инвестиции на чужди банки към техните български филиали. Но тази година при банките няма чак такъв спад. Спадът е предимно при останалите финансови дейности - примерно лизинг, застраховане донякъде, алтернативни финанси. Инвестициите в недвижимости са спаднали някъде наполовина в сравнение с милата година. През 2009-а са били около 500 млн. евро, тази година са около 250 млн. евро. Строителството е относително стабилно и тази и миналата година почти еднакво. При търговията много от инвестициите зависят от икономическия цикъл. В години, когато България имаше, много пари влизаха в страната, естествено се купуваше много, телевизори, коли и какво ли не друго и съответно фирмите имаха интерес да инвестират в своите български филиали, докато тази година инвестициите в търговията са по-малко.”

Борислав Стефанов съобщи още, че в момента се работи за реклама на България като инвестиционна дестинация. Проектът е на стойност 20 млн. лева.