Първите сигнали за възстановяване на световната икономика ще се усетят и от страните от ЦИЕ, но икономическият ръст в региона ще остане под потенциала си. Международните финансови пазари вече излязоха от състоянието си на недостиг на ликвидност. Дългосрочните перспективи за развитието на банковия сектор на ЦИЕ остават непроменени, са само част от изводите от проучването на УниКредит Груп за банковия сектор на Цинтрална и Източна Европа.

Международната финансова криза, доминираща и в банковия сектор вече оставя ясна следа. Всички играчи на банковия пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бяха засегнати по отношение на ликвидността, цената на ресурса и качеството на кредитите, но банкирането в ЦИЕ си остава привлекателно, казва Дебора Револтела, директор Стратегически анализи за ЦИЕ на УниКредит Груп, позовавайки се на последното проучване за развитието на банковия сектор в региона на УниКредит Груп. Според Револтела някои позитивни сигнали започват да се долавят все по-ясно, давайки надежда за възстановяване на световната икономика.

След значителния спад в икономическата активност през тази година, икономистите на групата предричат плавно възстановяване на икономическия ръст в региона от 1.1% през 2010 г., което определено е позитивен сигнал, но все още далеч под потенциала на ЦИЕ. Потвърждава се и ясното разделение на страните като тези от Централна Европа и Турция са по-добре подготвени да уловят вълната на международното възстановяване.

Както се вижда и от графиките, за икономиката на страните от ЦИЕ се е сбъднал сценарият за твърдо приземяване, като в региона отчетеният спад на реалния БВП е по-голям дори от този в САЩ, откъдето тръгна световната криза. Добрата новина е, че като цяло за ЦИЕ възстановяването ще започне още от следващата година. Очакванията на анализаторите от УниКредит са още от следващата година повечето страни в региона да излязат от червения сектор и да отчетат ръст на БВП.

България обаче ще бъде сред най-бавно възстановяващите се икономики, като през 2010 ще отчете годишен спад с 3% на БВП. По-голям ще е спадът единствено на икономиката на Латвия (3.9%).

Международните финансови институции активно подкрепят пазара, за да му помогнат да се справи с международната икономическа криза, се казва още в анализа.

Международните банкови групи, активни в ЦИЕ, потвърдиха ангажимента си да останат в региона. В някои страни като допълнителна мярка МВФ дори осигури ангажираността на международните банкови групи чрез двустранно споразумение със съответната Централна банка, че ще запазят позициите си и при необходимост ще капитализират банките си в ЦИЕ през следващите години.

От УниКредит посочват, че в края на миналата година показателят, който измерва риска на всяка страна (Credit Default Swap) се е покачил рязко вследствие на кризата. Въпреки че през последните месеци тенденцията е да намалява, това намаление става плавно и е придружено от влошаване качеството на кредитите.

Револтела е оптимист за развитието на финансовото посредничество в дългосрочен план, тъй като приникването на банковите услуги и продукти все още е под нивата в западните страни.

Пак според експертите, възстановяването на кредитирането ще започне от корпоративния сектор, но остава ясната необходимост от достъп до финансиране и на гражданите като засега основното предизвикателство са ипотечните заеми. Наличието на достатъчно финансов ресурс се превръща в условие за растеж, обобщава Револтела.