Развитието на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа трябва да премине през създаване на силен регионален пазар и запазване независимостта на отделните фондови борси. Това каза пред участниците в Десетия икономически форум директорът във Виенската борса Хайнрих Шалер. Според него ако фондовите борси в региона бъдат технически свързани и предоставят сходни продукти, то това ще засили интереса към местния пазар от страна на големи международни компании.

Благодарение на интернационализацията през последните четири години Виенската борса отчита 300 процентен ръст на основните индекси, каза още Шалер, като 80 процента от австрийските компании, листвани там, активно работят на пазара в Югоизточна Европа и с развитието на региона отбелязват сериозен растеж.

Сериозно предизвикателство пред развитието на капиталовите пазари според участниците в икономическия форум представлява директивата за финансовите инструменти на ЕСВ, която влезе в сила на 1 ноември. Нейната цел е да хармонизира предоставянето на финансови услуги в общността и да гарантира прозрачност при извършването на борсови операции.

Според Ханес Хонтаниеми от Европейската комисия в началото на следващата година ще стане ясно дали в обхвата на директивата ще влязат и сделките с облигации. Все още четири държави не са хармонизирали законодателството си с изискванията на директивата. Това са Чехия, Испания, Унгария и Полша. Документът въвежда т. нар. политика за най-добро изпълнение, което гарантира, че всеки инвеститор трябва да получи най-добра цена за инвестициите си. За първи път в практиката се въвежда и категоризация на клиентите на финансовите посредници.

Още новини от Lev.bg