Централна кооперативна банка /ЦКБ/ съобщи, че Управителният и Надзорният съвет на финансовата институция е взел решение за закупуване на 100% от акциита на македонската Статер банка, базирана в гр. Куманово.

Директорът за връзки с инвеститорите на ЦКБ Пейо Йорданов отказа да коментира цената на сделката. Времевите граници също не са ясни, тъй като от ЦКБ очакват да получат от БНБ разрешение по Закона за кредитните институции. След това трябва да бъде дадено разрешение и от Народната банка на Македония.

Още в средата на февруари стана ясно, че ЦКБ води преговори със собственика на Статер банка - Milestone Group. Исландският фонд купи 70% от акциите македонската банка, тогава с име Търговска и инвестиционна банка на Куманово /бел. ред. - Комерцијално-инвестициона банка од Куманово/ през 2007 г., а в последствие увеличи дяла си до 91%.

Инвестицията на Milestone Group, обаче, се оказа губеща и доста затрудни компанията, която и без това пострада сериозно от кризата. За деветмесечието на 2009 г. Статер банка е отчела загуба преди данъци в размер на 135 хиляди евро, съобщи See News. За цялата 2008 г. банката също е излязла на загуба – 163 хиляди евро.