Стабилизационни сделки за акциите на Зърнени Храни България АД е сключила Централна кооперативна банка АД, съобщи Сава Стойнов от отдел "Инвестиционон банкиране" на финансовата институция. В качеството си на мениджър на емисията от проведеното вторично публично предлагане, банката е изкупила 970 410 акции на цена 4.39 лева за брой, което е с 11 стотинки по-ниско от емисионната им стойност.

С предприетия ход се ограничават разпродажбите с акции на Зърнени Храни България АД, а ролята на ЦКБ като стабилизиращ цената играч е заложена в проспекта на SPO-то. До този момент банката не е продавала акции на емитента, казаха още от там.

Предлагането на Зърнени Храни България АД се проведе в средата на месец декември като дружеството разпредели 25% от капитала си /или 42.6 млн. акции/ на инвеститори в страната и чужбина.

В днешната търговия книжата на компанията се търгуват с понижение от 2.22% до 4.41 лева за акция при прехвърлени 2 936 лота по позицията.