ТБ Централна кооперативна банка ще увеличи капитала си чрез издаване на нови акции. Това реши извънредното общо събрание на акционерите, проведено тази сутрин в София.

Общата номинална стойност на книжата ще бъде до 10 млн. лева, като емисионната стойност предстои да бъде определена. Увеличението трябва да бъде извършено в срок до 5 години, считано от датата на регистриране на изменението на устава в Търговския регистър.

Акционерите запазиха числеността на надзорния съвет на дружеството и избраха Иво Георгиев за заместник на Никола Дамянов на поста член на надзорния съвет на дружеството.

В днешната търговска сесия книжата на ТБ ЦКБ поскъпнаха с 5.32% до 10.10 лева при изтъргувани 29 181 акции.