Със своя заповед от днес министърът на финансите Симеон Дянков назначи Цветка Ангелова за член на Държавната комисия по хазарта.

Ангелова ще заеме поста, освободен след напускането на Александър Петров.
 
Новата шефка в държавната комисия по хазарта е родена  на 20.07.1956 г. в гр. Карлово. Завършила  е „Физически” факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност  „Физика на твърдото тяло”.

Работила е в Българската академия на науките и в университета в гр. Бремен, Германия. От 1993 г. до назначаването й в ДКХ, Ангелова е експерт в сектор „Игрални съоръжения и фискални устройства” в Българския институт по метрология.