Производителите на биогорива очакат тяхната двугодишна почивка поради неизпълнение за Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), да бъде прекратена. Според тях това ще се случи, ако правителството и в частност новоизбраният Министър на министерството на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и премиерът Бойко Борисов вземат мерки да се преустанови целенасоченото убиване на производството на биогоривата в България.

Необходимо е спешно да се предприемат мерки по изпълнението на ЗВАЕИБ и на пазара да започнат да се предлагат минерални горива смесени с 5% биогорива, нещо което трябваше да се е случило още от 1 януари 2008 г. Според Националната асоциация по биогорива в Българя виновните трябва да бъдат санкционирани, а България не трябва да отчита пред ЕК неизпълнение и на този закон.

Ако се предприемат поисканите от асоциацията спешни действия по изпълнението на закона то това би върнало 1500 души на работа, би накарало да заработят стоящите неизползвни вече две години български инвестиции за над 55 милиона евро, би помогнало на зърнопроизводителите, тъй като това ще доведе до раздвижване в пазара на зърнените култури и би стимулирало същите да засеят за следващия период повече енергийни култури като с това намалят пустеещите годни за обработка земи. Ако правителството предприеме поисканите мерки това би довело и до износ на биогорива с което ще се намали отрицателното търговско салдо на страната, до по-голяма енергийна независимост, както и до намаляване на вредните мисии, както и до това България да не сечерви за пореден път пред Европа.