Над 40 са компаниите, които предлагат форекс търговия на малкия български пазар. В годините на кризата те не са намалявали, а точно обратното - увеличавали са се, като освен местните посредници, които се си преориентирали от инвестиции на фондовите борси към пазарите на валути и суровини, интерес са проявили и чужди компании, предлагащи услуги на местния пазар. Конкуренцията помежду им е довела до създаване на отлични условия за търговия на FOREX пазарите.

За инвеститорите последните месеци създадоха редица възможности, а най-интересното тепърва предстои, става ясно от разговор с Васил Банов, управител на Admiral Markets. Това е една от международните компании, които от години работят на пазара у нас, но от скоро откриха и собствен клон, който позволява на дружеството да предложи повече услуги за клиентите си.

Разговорът с Банов започна от актуалната тема за евентуалното въвеждане на данък върху спестяванията. Според него той би стимулирал креативността на инвестиционните посредници, които ще побързат да намерят алтернатива на относително безрисковия банков депозит, за да я предложат на клиентите, които няма да са доволни от новия данък.

Очаквате ли да има миграция към инвестиционни продукти, различни от депозити, когато правителството наложи данък върху спестяванията?

Стига хората да получат алтернатива, може да се очаква да има преместване, но тук не говорим за професионални инвеститори, а говорим за обикновения човек, който трябва да получи алтернатива.

От къде може да дойде тази алтернатива?

От инвестиционните посредници.

А какво могат да предложат те?

Нещо, което е познато на хората, което е близко до тях и им дава увереността, че ще постигне успех. Пример за това би могло да бъде златото. Но все пак тук нивото на сигурност намалява, тъй като рискът е по-голям, отколкото при депозитите.

Защо златото би могло да изкуши инвеститорите, според вас?

Защото то е познат инструмент (продукт) и защото перспективите при него са добри с оглед на очакванията за инфлация през следващите години. Говорим за еврозоната и за Щатите, както и разбира се геополитическия риск.

Колко може да се вдигне инфлацията, имайки предвид количеството на новонапечатани пари най-вече от Европейската централна банка и Федералният резерв?

Според мен всичко ще започне с плавен темп на покачване, въпреки говоренето за много напечатани пари. Процесът няма да се случи изведнъж, с много голям скок. След определен момент ще дойде време централните банки да овладеят положението, за да не се стигне до някакви драматични покачвания на инфлацията, но първоначално смятам, че ще тръгне с бавни темпове.

Какъв е времевият хоризонт на тази прогноза?

Предполагам, че до една година би трябвало да започне този процес.

Каква е вашата прогноза – до къде може да стигне златото?

Трудно е да се правят прогнози в дългосрочен план, но стойности от 2 хил. долара за тройунция според мен са възможни.

По принцип, това, което направи кризата през последните години, е, че намали много хоризонта на инвестициите. Самите предвиждания станаха по-краткосрочни. Никой не се осмелява вече да прави в по-дълъг период прогнози и инвестиции. Всички гледат по възможност да инвестират там, където има по-малък риск, а когато има по-голям риск, това да става в рамките на до три месеца.

Какъв бе средният инвестиционен хоризонт на вашите клиенти през тази година?

Говорейки директно за спекулациите на валутния пазар, тук слизаме до още по-малък времеви диапазон, от порядъка на месец, тъй като особено при валутната двойка EUR/USD станахме свидетели на многократни движения нагоре и надолу, които бяха приблизително с еднакъв размер. През последните години може да се каже, че валутната двойка непрекъснато сменя посоката.

При какви отклонения инвеститорите бяха склонни да продават и купуват?

Не мога да кажа, то бе свързано предимно с новините, които излизаха съответно от Европейската централна банка и Федералния резерв.

В такъв случай може ли да се каже, че фундаменталният анализ не е бил толкова застъпен в решенията на инвеститорите, колкото политическите новини?

Фундаменталния анализ е добър, когато се формира тенденция за развитие на някой от регионите, например Европа срещу Щатите или обратно; когато има очаквания за развитието на дадена икономика, било то по Брутен вътрешен продукт да изпревари някоя друга. В момента такива очаквания са много трудни и затова пазарите реагират много бурно при всякакви изказвания и се влияят повече от тях

Освен златото какви други инструменти бяха интересни на инвеститорите през тази година?

Петролът и разбира се от валутните двойки трябва да се спомене USD/JPY и британската лира.

А швейцарският франк?

Той беше интересен до момента на неговото фиксиране към еврото. Макар и странно за мен успяват да поддържат този курс.

Ще успеят ли швейцарците да удържат сегашния курс, имайки предвид огромните валутни резерви, които трябва да поддържат?

Въпросът е свързан с онова, което се случва в момента в Европа. Тя има проблеми и за това инвеститорите не могат да вземат дългосрочна позиция в евро или в долар. Тоест те не могат да подкрепят някоя валута за по-дълго време. Това е което благоприятства поддържането на този курс в момента. 

По традиция за инвеститорите са интересни валутните двойки, където има по-големи динамики. В сила ли е това правилно и за българските играчи?

Може да се каже, но търсят и по-голяма сигурност. Трябва валутата да е позната. Има много така наречени екзотични двойки, които предлагат резки движения с голям диапазон, но те не са предпочитани, защото трудно се търгуват и е възможно да се понесат големи загуби

Напоследък като много атрактивни се приемат валутите на развиващи се икономики, където лихвите са все още високи - мексиканско песо, корейски вон. Какво е вашето виждане за възможностите, които те предлагат?

За този вид инвестиции е необходима по-голяма подготовка, особено свързана с наблюдение на съответната държава. Не може човек, който е прочел няколко книги за фундаментален и технически анализ, да се включва в търговията с тези двойки или поне не е препоръчително.Като наблюдател на валутните войни как ви се сториха те? Наскоро бразилският финансов министър Гуидо Мантега каза, че отново са се разпалили.

Това, което аз съм забелязал през тези години, когато централните банки предприемаха действия, е че те стават в точно определен момент и когато една започне, след определено движение на валутите,  започва да действа и другата и така самият валутен курс се връща обратно.

Според мен не може да се говори толкова за валутни войни, отколкото за начин самите централни банки да успокоят положението и да поддържат, доколкото е възможно, курсовете в някакъв диапазон, който ги благоприятства поне да направят прогноза за излизане от кризата и мерките за излизане от кризата да започнат да работят.  Това е мое лично мнение, разбира се.

Непрекъснато не се позволяваше развитието на един дългосрочен тренд, а котировките се връщаха обратно, благодарение на интервенциите.  Изключвам, разбира се, японската йена, където винаги посоката е една - пазарът е срещу банката. Но главно за EUR/USD бе точно така и затова евро - долар се движи в тесен ценови диапазон и не се позволява дългосрочния тренд на развитие.

Каква е прогнозата ви за петрола?

Прогнозите са за покачване на цената с нарастване на този геополитически риск, свързан с евентуална война в Иран. Тук трябва да се каже, че върху всички инструменти ще окажат влияние президентските избори в САЩ, които все повече наближават. От тях зависи дали ще има смяна в политиката на САЩ.

Това очакване на изборния резултат възпира ли инвеститорите от търговия?

Не, но отново не се държат дългосрочни позиции. Специално спекулативните са в рамките на до три месеца, даже вече и за по-кратко време. Това е основно фундаментално събитие, което вече ще определи дали през следващите години ще имаме формиране на някакъв по-дългосрочен тренд.

Свърши ли кризата за инвестиционните компании, които работят на форекс пазарите?

Кризата се отрази на всички инвестиционни компании по целия свят, но постепенно нещата започнаха да се нормализират. Тя бе засегнала главно тези, които са на фондовите пазари.

Но имаше изместване към валутните пазари.

Да, от 2008 година постепенно много от сегашните инвестиционни посредници насочиха сили към валутния пазар. Посредниците или компаниите, предлагащи форекс в България, се увеличават. От кризата не е имало никакво намаление. Самите посредници намаляваха, но много външни компании откриваха представителства тук, специално за форекс услугите. В момента те са над 40.

Изборът е голям, но от гледна точка на таксите за търговия доколко изгодно е да се търгува през тях?

Аз мога смело да твърдя, че е добре да си форекс инвеститор в България, като вземам предвид опита ни с други държави, тъй като тук се предлагат изключително добри условия за подобен тип търговия плюс големи промоции. Такива са например бонус върху депозираната сума в размер на до 20 - 30%, което не е рядкост на пазара. Същевременно в други европейски държави подобни бонуси са с по-малък размер от порядъка на 5-10% .

Освен това много ниски са разлики курс „купува“ и курс „продава“, има възможност да се търгува с много малка сума, предлагат се сметки в лева. Ние предлагаме дори и клиентски сметки в злато, където депозита стои в злато и при търговията това злато се разменя за валута. Това е удобно за хора, които смятат, че например златото ще се покачи. Те си отварят такава сметка и влагат примерно 2 хил. долара. Те веднага се обръщат в злато и когато златото се покачва, те печелят дори и въобще да не сключват никакви сделки. Вече ако решат, че има потенциал в някоя сделка, те могат да купят например EUR/USD или да продадат, но съответния резултата от тази сделка ще бъде в така наречените златни единици.

Каква бе за вас в Адмирал Маркетс тази година? Нанесохте се в нов офис, увеличили сте активните си клиенти. 

Да, годината бе добра. Имаме нов офис, отворихме вече официално и клон в България, който бе вписан в Търговския регистър в началото на месец септември. Това ще ни позволи да разширим дейността си.

В новия офис работят над 10 души, а като цяло в компанията работят над 200 души в цял свят. Представени сме в повече от 35 държави, като основните са европейски - Великобритания, Германия, Франция. Централата е  в Естония. Получихме лиценз и за Австралия като инвестиционен посредник.

Познати сте на интересуващите се от форекс като компания, която е отворена да прави обучения. Издадохте и един много полезен учебник за форекс анализ преди няколко години.  Продължавате ли с тези инициативи?

В момента организираме безплатни семинари, които са насочени към всички желаещи да разберат как се търгува на форекс пазарите. Последната ни инициатива е организирането на Live trading сесии. За тях каним различни трейдъри от България, които са с доказано голям опит. В живо предаване, излъчвано по интернет, те показват как се търгува, какво смятат, че е правилно да се направи, какви са техните стилове на търговия, техники, стратегии, споделят опит с всички начинаещи.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!