През изминалата седмица ПОК Доверие повиши рейтинга си, като в анализ Българска Агенция за Кредитен Рейтинг похвали ръководството на дружеството за водената социална политика и постигнатата стабилна доходност. Пред DarikFinance.bg главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет Даниела Петкова анализира причините, довели до успеха и коментира актуалните въпроси след случая "Алианц" и очакваните нормативни промени, касаещи инвестиционтата общност.

Какво повиши рейтинга на ПОК Доверие?

Няколко са причините, съгласно получения от кредитната агенция доклад. Едната е във връзка с управлението на дружеството по повод инвестиционната политика. Ние включихме така наречената социално отговорна инвестиционна политика, като я базирахме на принципи и критерии на Обединените нации. Най-общо казано това включва много сериозен анализ на нашите емитенти и на активите, в които инвестираме средствата на осигурените лица.

Втората причина е, че кредитната агенция, след като е направила анализ на пазара, е установила, че постъпленията от осигурителни вноски на едно лице в Универсален пенсионен фонд Доверие са се увеличили значително и превишават средните.

И третата причина е, че в резултат на управлението на дружеството във финансовите отчети се забелязва една стабилна и положителна тенденция за размера на реализираната печалба от дейността.

Този отчетен период включва ли месеците, през които на БФБ бе реализиран спад?

Не. Периодът, който ревизира кредитната агенция, приключва на 30.06.2007 година, така че при следващата им ревизия ще имаме възможност да видим тяхната оценка за това как сме се справили при спада на борсата. Но отсега мога да кажа, че не очаквам кредитната агенция да намери някакакъв недостатък в действията ни, дотолкова доколкото специално за този вид инвестиция ние сме много внимателни

В анализа на кредитната агенция се изтъква умелата ви пропорция на инвестране в България и чужбина. Каква е резумната формула?

Универсална формула за разумно съотношение няма. То е винаги различно във времето, в зависимост от това какъв е резултатът от анализа на нашия капиталов пазар и съответно на чуждите. Единствената универсална формула, която трябва да се спазва от всички инвеститори и най-вече от пенсионните фондове, е да се прилага принципа за диверсификация, за да се постигне максимална сигурност на портфейла. Около 20-25% от активите на пенсионнитени фондове Доверие, които са вече с активи над 730 млн. лева, са инвестирани на чужди пазари и около 20% - на българската борса. Така че позицията ни е много добре балансирана, защото вероятността и чуждите пазари да коригират така, както коригира Българската фондова борса надолу, е много по-малка и няколко пъти в рамките на този период, който вие визирахте, когато БФБ коригира надолу, имахме възможност радостно да наблюдаваме как реализираме положителна доходност на чуждите пазари и това компенсира за нашите клиенти загубите, които в този момент реализираха всички участници на Българската фондова борса.

Що се отнася до това къде сме инвестирали на чуждите пари, основно направленията са три. Едното са общински облигации.  Инвестираме на чуждите пазари във взаимни фондове, зад които стоят портфейли от различни видове активи, акции на различни борси и чрез тази инвестиция ние сме стъпили на Китайската борса, на борсата в Съединените Американски Щати, в Европейския съюз. Много подробно анализираме какви точно са активите, които има съответния взаимен фонд и сме инвестирали при онези, в чиито портфейли има акции от емитенти с висок рейтинг. Това, разбира се, означава, че не може да очакваме високи доходности от тези инвестиции, в сравнение с тези, които се реализират на БФБ, защото рискът е много по–нисък, но със сигурност знаем, че портфейлите на пенсионните фондове Доверие са по-стабилни и сигурни. Във всички случаи стремежът ни е да запазим стойността на паричните средства, които управляваме и да реализираме доходност по-висока от инфлацията. Друг вид инвестиции извън страната са в структурирани продукти и Exchange Traded Funds.

Инвестирате ли в български взаимни фондове?

Практически ние не инвестираме във взаимни фондове в България и това е така поради една-едничка причина. Ние имаме директно изложение на БФБ. Инвестицията във взаимни фондове е един от начините да се увеличава разрешения от закона лимит за инвестиции в акции. Още в края на 2006 г. след като изчислихме какъв е рискът от инвестиции на БФБ и съответното му влияние върху общия риск на управляваните портфейли / риск не е лоша дума, ние просто сме го изчислили колко е/, решихме, че разрешения от закона лимит за директни инвестиции в акции ни е достатъчен и би било рисковано за нашите клиенти да увеличаваме дела на този вид инструмент чрез инвестиции във взаимни фондове.

В допълнение, предпочитаме сами да решаваме в кои точно акции да инвестираме, а не да инвестираме във взаимни фондове, в които ние не решаваме акциите на кои емитенти да се включат. За нас е неприемливо да инвестираме в портфейли на взаимни фондове с акции, в които ние не бихме инвестирали, ако го правим директно, и акции, които не отговорят на нашата политика, от гледна точка на новия й елемент - социалната отговорност.

А как стоят нещата с другите фондове от бранша на пенсионно осигурителните компании? Имате ли информация какъв процент от активите на взаимните фондове са дялове на пенсионните фондове?

Нямаме официални данни. Доколкото ни е известно има пенсионни фондове, които имат големи изложения към взаимни фондове в България, при това към точно определени взаимни фондове, в които има точно определени акции, от които се интересува точно определен пенсионен фонд.

Говори се, че Алианц изтеглиха средствата си от договорните фондове, за да управляват активите си сами, което ще им спести разходи.

Наистина имахме възможност в края на миналата година да видим, че колегите от Алианц излязоха от повечето инвестиции, които бяха направили в български взаимни фондове. Аз не бих могла да се учудя на едно такова действие, доколкото Доверие не е инвестирало в този вид инструмент, така че считам за естествено когато някой макар и по-късно е взел решение, което, всъщност, съответства на нашето. Не вярвам основната причина за изтеглянето на Алианц от взаимните фондове да е била спестяване на разходи, въпреки че наистина таксите на договорните фондове никак не са за пренебрегване, но от друга страна миналата година взаимните фондове реализираха огромни по размер доходности, които би трябвало да накарат техните инвеститори да не обръщат никакво внимание на размера на таксите, които събират.

Ако и други пенсионни фондове постъпят като Алианц какво би последвало?

Ако това не е Доверие, нищо не би се случило. А Доверие не може да бъде, защото няма какво да изтегли от взаимните фондове. Около 60-70% от активите на пенсионно-осигурителния пазар са на Доверие и на Алианц, останалите 30 % и да изтеглят инвестициите си от взаимните фондове, това не би могло да повлияе на пазара. От друга страна, мисля, че някои от пенсионните фондове, които са инвестирали във взаимни фондове, няма да изтеглят средствата от тях, защото причините да инвестират там са нека кажем комплексни.

Промени ли се нещо на пазара, след като Алианц предприеха тази стъпка?

В деня, когато това се случи, цените на фондовата борса регистрираха сериозен спад, което означава, че всички инвеститори в български акции реализираха загуби. Няма как в такъв момент, и като се знае причината, да не е налице много сериозно раздразнение от всички. В инвестиционните форуми имаше разгорещени дискусии, появиха се информации в пресата, че ще се провеждат наказателни акции и т.н. Но след 24 часа, когато борсата се стабилизира, а кратко време след това повечето акции възстановиха нивата си, страстите утихнаха. По моя преценка нищо кой знае какво не се случи. Истината е, че капиталовият ни пазар е все още много малък и такива цифри като 30-40 милиона на този етап го стряскат, но от друга страна този конкретен случай ни показа, че пазарът ни може и да е малък, но вече сравнително по-устойчив при резки движения, каквото беше това на Алианц.

Какви са поуките след случилото се? Ще доведат ли те до някакви промени?

Надявам се през тази година взаимните фондове да намалят агресивното си пазарно поведение. Преди всичко като инвеститори на фондовата борса. Не влагам отрицателен смисъл в определението „агресивни”. Считам, че е нормално в първоначалния етап в развитието на даден бизнес субектите да се придържат към по-агресивно поведение докато реализират целите си да привлекат повече клиенти. Минали сме през този етап и ние в Доверие. Рискът от дълго продължаващото агресивно пазарно поведение обаче е, че тъй като по правило при такова поведение има бързо нарастване на мащаба на бизнеса и броя на клиентите, което е вече факт при взаимните фондове у нас, често бизнес организацията, увлечена от привличането на все повече клиенти и активи, няма достатъчно ресурс, и като време включително, да се подготви за следващия етап, който задължително настъпва и той е да се запази постигнатото, а този етап е със сигурност по-труден отколкото първия. А който не успее да се справи с този по-труден етап, изчезва от пазара почти толкова бързо, колкото се е появил в резултат на агресивното си поведение.

Появиха се опасения, че акцията на Алианц не е солова и може би и други чуждестранни инвеститори ще си оттеглят дяловете. Споделяте ли ги?

Добре е, че нашите взаимни фондове успяха да привлекат и не малко чуждестранни инвеститори, но никой инвеститор не стои на една и съща позиция десетилетия. Нивата на доходности, които се реализираха на БФБ през 2007 г., вероятно и тези, които ще се реализират през 2008, са наистина атрактивни, но със сигурност те няма да се запазят такива завинаги и ще се приближават към Европейските, които са значително по-ниски. Със сигурност също в международен план ще се появят други развиващи се пазари, които ще осигуряват по-атрактивни нива доходност от тези в България. Това означава, че със сигурност ще има инвеститори, които ще се изтеглят в даден момент от българския пазар и то не защото не им харесва България или развитието на страната ни, или съответния взаимен фонд, а защото ще намерят по-подходящо място за рисковата част на портфейлите си.

Случаят с Алианц е може би добър повод някои взаимни фондове да преосмислят политиката си на агресивно пазарно поведение и да балансират портфейлите си от гледна точка на диверсификация и ликвидност, което естествено ще намали доходността им, но от друга страна ще помогне както на тях, така и на всички останали инвеститори, включително пенсионните фондове. Позволявам си да коментирам този въпрос, само защото взаимните фондове са вече голям играч на борсата и след случая с Алианц всички се притесняваме, че ако се появи нов голям инвеститор, който иска да излезе от позицията си във взаимен фонд, независимо от причините за решението му, можем отново да станем свидетели на сериозна отрицателна корекция на цените на фондата борса само поради факта, че някой взаимен фонд е принуден панически да продава акции, включително на добри емитенти, за да покрие задължението си да изплати обратно парите на излизащия инвеститор, което не би се случило, ако в портфейла си има по-бързо ликвидни инструменти, отколкото са акциите на БФБ.

Тъй като вярвам в професионализма на управляващите взаимни фондове в България специалисти мисля, че през тази година ще станем свидетели на по-умерено пазарно поведение от тяхна страна.

Съществува идея за публикуване на риска и на пенсионните фондове. Тя сигурно ще се приложи и на практика. В какви срокове очаквате да се случи това?

В момента нивата на риск на портфейлите на различните пенсионни фондове доста се различават и ми се струва, че е крайно време Комисията по финансов надзор да приложи някакво изискване, а именно - да се публикува ежденевно нивото на риск. За съжаление не съм такъв оптимист, че това ще се случи лесно, защото звучи простичко, но всъщност не е съвсем така. Първо трябва да се реши какъв точно показател или показатели ще се въведат. Как точно ще се изчислява измерителят на риска, защото той трябва да е еднакъв и съпоставим за всички пенсионни фондове.

За да е задължителен, трябва да е изискване на КФН и доколкото към момента само устно са изразили съгласие и одобрение на идеята, но нищо практически не е напарвено, или поне на мен не ми е известно, не съм оптимист, че в рамките на следващите 6 месеца ще има такова нещо. При взаимните фондове това е решение на тяхната асоциация, което е въпрос на добра воля. Познавайки пенсионно осигурителния пазар, добра воля за взимане на такова решение от асоциацията ще има, но конкретната му реализация ще е трудна.

А въпросът е наистина важен, защото поради поети високи нива на риск в предходни периоди, от публикуваните последни данни на КФН за доходностите на пенсионните фондове се вижда, че има такива, които за декември са реализирали нива от 13-14%, но отрицателна доходност. Може би, ако клиентите на тези пенсионни фондове, които в тези предходни периоди са ги избрали, защото им е харесвала високата доходност, са щели да се замислят по-сериозно върху решението си какво да правят с парите си за пенсия, ако са имали информация и за нивото на риск, което се съгласяват да поемат или съответно да си спестят загуби от 13-14% на годишна база през декември, следейки нивото на риск на съответния пенсионен фонд като го напуснат преди да е настъпил момента за реализиране на отрицателна доходност.

Генерално считам, че поемането на високи рискове от пенсионните фондове е опасна игра и следва да се ограничи максимално. Ако някой иска бързи печалби, е неразумно да го прави с парите си за пенсия, а ако има допълнителни пари по-доброто място за тяхното инвестиране, ако целта е бърза и по-голяма печалба, са взаимните фондове. Не мога да се въздаржа обаче да споделя, че всякакви други, особено рискови инвестиции е разумно да се правят след като сме отделили вече част от парите си за спестяване в пенсионен фонд и сме осигурили по този начин своята финансова сигурност в бъдещ момент.

Имате ли някакви негативни очаквания за събития през новата година, които да обърнат добрите перспективи?

Не очаквам сътресения през 2008 година. Важно за инвестиционната ни политика е очакването ни за нивото на инфлацията. Подготвяме се то да е най-малко колкото беше през 2007 година, което за съжаление никак не е ниско, но за да се подготвим по-добре ще планираме инвестиционната си дейност през 2008 г. с цел да запазим стойността на парите, които управляваме и при достигане на по-високи нива на инфлация през 2008 г. в сравнение с 2007.

Напоследък често се коментираше възможна опастност от отпадане на фиксирания курс лев-евро, но ние очакваме, че това няма да се случи през 2008. Въпреки това наше очакване ние ще продължим да анализираме внимателно възможността от появата на валутен риск и заедно с това да прецизираме и променяме, ако се налага, съотношението между левово и евро деноминирани инструменти в портфейлите, между инвестициите в България и извън страната.. Този прецизен анализ е от изключителна важност при управлението на пенсионните фондове, защото в рамките на времето до появата на първите пенсионери на универсалните пенсионни фондове, което ще бъде след доста години е по-вероятно валутният борд да е отпаднал. Не мога да си представя, че в следващите повече от 10 години в България все ще има валутен борд.

Готови ли сте за мултифондовете?

Очакваме тези мултифондове повече от 5 години. Честно казано не виждам как биха могли да се появят до края на годината. Имам предвид, че промяната на закона за тяхното въвеждане е направена като предложение заедно с доста други промени, нямащи нищо общо с мултифондовете, по които очаквам да има доста сериозни спорове, което ще бъде причина за поредното забавяне на тяхното въвеждане в практиката.

Какви са плановете ви за 2008 г.?

Със сигурност нямаме планове да се състезаваме с конкурентни пенсионни фондове по ниво на риск, което поемаме в инвестиционната ни дейност. Ще продължим да се придържаме към умерени нива на риск, осигурявайки на клиентите си сигурност на спестяванията им за пенсия.

Един от приоритетите в работата на компанията за 2008 г. сме решили да бъде подобряването, разширяването и въвеждането на нови информационни технологии в работата ни. Още в първите месеци на тази година ще приключим с внедряването и ще въведем в действие новия софтуер Oracle Financial, след което ще имаме една наистина цялостна интегрирана система в Доверие, обхващаща вече не само пенсионните фондове, но и управлението на компанията. Вярваме, че това ще повиши ефективността на работата ни, но преди всичко вярваме, че това ще ни даде възможност да повишим качеството на обслужване на нашите клиенти.

Във връзка с това сме планирали да разработим още 2 нови канала за комуникация с клиентите, които ще ни дават възможност за обратна връзка с тях и свобода от тяхна страна да дават всякакви предложения и изказват мнения, които считат, че са важни. Наш постоянен стремеж е да провокираме интереса на нашите клиенти да ни станат партньори и за това искаме да имаме възможност да комуникираме постоянно с тях. Когато става въпрос за над 1 200 000 човека, ефективна комуникация е възможна само чрез въвеждане в работата ни на постиженията на информационните технологии.

А това, което винаги е съществувало като план за дейността ни и продължава да съществува с пълна сила е да правим всичко, на което сме способни в рамките на ресурсите, с които разполагаме, да повишаваме нивото на удовлетвореност на нашите клиенти. Всъщност това винаги е било и ще продължава да бъде най-важната цел на работата и бизнеса ни така както го разбираме.

* Фрагменти от разговора с госпожа Петкова може да чуете в прикачения звуков файл.