Специализирани наблюдения на фирмите, предлагащи туристически атракции, както и организирани екскурзии в атракционни заведения и обекти извършват данъчните по морето.

При една от проверките в заведение за бързо хранене в курорта Слънчев бряг е пресечен опит за укриване на над 100 000 лева месечен оборот. Същевременно е било предотвратено и изтриване от фискалната памет на касов апарат на значими суми, които реално са били отчетени, но впоследствие е трябвало да бъдат съществено занижени.

Междинните резултати от наблюденията на атракционите показват масово неиздаване на касови бележки и неизрядна документация в търговските обекти. В някои от случаите фирмите представят договори с нереално високи комисионни, надхвърлящи 50 процента, с цел избягване на данъчно облагане върху реални приходи. По документи се представят туристически услуги и екскурзии на изключително ниски цени, които не могат да покрият и себестойността на туристическия продукт.

На практика сме обхванали целия процес – от пристигането на туристите на Летище Бургас през туроператорските и транспортните фирми, до хотелите, а вече и на самия терен – консумацията и развлеченията по време на престоя. Очакванията ни в края на летния сезон вследствие на активния ни контрол по спазване на данъчното и осигурително законодателство са значителни допълнителни приходи в бюджета от разкрития реален оборот, коментира директорът на Териториалната дирекция на НАП-Бургас Румен Шарпов.

Той поясни, че ще бъдат ревизирани за 5-годишен период и всички фирми, извършили фрапиращи нарушения, като една от целите е изчисляване по аналогия на действителния оборот за последните години и облагане с укрития данък заедно с лихвите за всички недекларирани приходи назад във времето.