Данъчните измами с недвижими имоти ще се прекратят с промяна в Закона за данъците върху доходите на физически лица, стана ясно на пресконференция в Министерски съвет, предаде агенция „Фокус”. Финансовият министър Симеон Дянков обясни, че ще бъде въведено условие за притежание на недвижим имот за минимум три години, за да може при продажбата му да се ползва данъчно облекчение.

По отношение на приспадане на лихвите по ипотечни кредити за млади семейства, министърът каза, че се предлага това да става от 2010 година. Анализът на ведомството сочи, че от това облекчение млади семейства почти не са се възползвали през настоящата година, но за сметка на това в Комисията за защита от дискриминация и Европейската комисия са постъпили множество жалби. Причината е, че текстът в бюджет 2009 г. предвижда от възможността да се възползват новобрачни на възраст до 35 години.

Физическите лица също ще подават финансови отчети само в НСИ, не и в НАП.
По отношение на местните данъци и такси, министърът каза, че се определят по-големи размери на данъка върху недвижими имоти. Горната граница се увеличава от 2 промила до 2.5 промила и при възможното придобиване на имущество – 2.6 до 3 % и се намалява прага за необлагане на имотите от 2520 лева до 1680 лева. Това е стъпка към децентрализация на данъците.

На общинската администрация се предоставят права освен на органи на приходи и пълномощия за налагане на обезпечителни мерки, тоест част от правомощията на публичните изпълнители на Националната агенция за приходите вече ще са и в правомощията на общините с цел ефективност при събиране на данъците.

Не се предвижда увеличение на цената на винетките и такива разговори в Министерския съвет не е имало, каза Дянков.

Почти 7 млн. лева за 2008 г. ще получат останалите собственици освен държавата в шестте държавни дружества „Летище София” ЕАД, „Кинтекс” ЕАД, „Български енергиен холдинг” ЕАД, „Български пощи” ЕАД, „Булгартабак холдинг” АД и „Информационно обслужване” АД с постановлението, което предвижда разпределяне на допълнителен дивидент за акционерите, който е 50 на сто от печалбата им за 2008 година.

Бюджетите на почти всички министерства са по-малки, отколкото са били за тази година заради по-малко пари. В номинал очакванията са през 2010 г. да се съберат със 150 млн. лева повече данъци.