Лотарията с касови бележки вече се изработва от специална работна група, създадена от Националната агенция за приходите. Това е една от мерките, с които приходната администрация ще стимулира хората да изискват фискални бонове при пазаруване. На въпрос на Дарик дали одобрява предложението на синдикатите част от ДДС-то върху някои услуги да се възстановява на потребителите, изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов отговори, че не е запознат с предложението. Агенцията предприема редица мерки за повишаване на събираемостта на ДДС. Ето отговора на Стефанов:

Нашите мерки са ясни – ограничаване на разплащанията в брой, свързване на касовите апарати със системите на Националната агенция за приходите и като един алтернативен метод, с който да заинтересуваме и хората да си искат касовите бележки, в момента вече е създадена работна група, която разработва механизъм по отношение на лотария. Най-общо казано, всеки, който си изисква касовата бележка, веднъж месечно ще бъдат теглени определени награди или преференции по отношение на данъци, декларирани в края на годината и веднъж годишно ще има голяма награда.