Имотите с данъчна оценка под 1680 лева да плащат данък „сгради”, предвиждат промените в закона за местните данъци и такси, които се очаква парламентът да обсъди на второ четене.

 

Досега тези имоти не се облагаха с данък, защото разходите по събирането на налозите надхвърляха ползата за хазната. Заради кризата депутатите решиха, че отпадането на необлагаемия минимум ще помогне на някои малки общини.

 

Според опозицията, обаче обслужването на т.нар. данък колиба ще струва повече, отколкото са самите приходи от него. Управляващите смятат, че има много на брой имоти, които отпадат под тази граница и от които не се получава данък сега.