ГЕРБ отчете пред Сметната палата приходи през 2012 г. На обща стойност 24.6 млн. лв. От тях 23.9 млн. лв. са държавна субсидия, 64 хил. лв. идват от членски внос, 550 хил. лв. са приходи от лихви по депозити в банки и 11хил. лв. са други приходи.

В същото време разходите на бившата управляваща партия за миналата година са били в размер на 10 млн. 357 хил. лв., от които 3 млн. 536 хил. лв. са за дарения.

БСП от своя страна отчита 118 511 лева дарения приходи на обща стойност от 9.42 млн. лева. От тях 8.24 млн. лв. са дошли от държавна субсидия, 1.01 млн. лв. от членски внос и 118 хил. лв. от дарения.

В сравнение с 2011 г. приходите от дарения за БСП падат с 68%, а тези от членски внос с 21%.

Разходите на социалистическата партия възлизат на 8.36 млн. лв. през 2012 г., като сумата се състои само от административни разходи и плащания за лихви. БСП не отчита да е правила дарения.

ДПС отчита приходи от държавна субсидия в размер на 6.85 млн. лв. и от членски внос на стойност 546 хил. лв. за миналата година. Приходите от лихви възлизат на 278 хил. лв. В същото време от ДПС са похарчили общо 4.85 млн. лв.