Даваме едно евро, получаваме пет. България ще получи 15,4 млрд. евро през следващия програмен период 2014 – 2020 г, съобщи премиерът Бойко Борисов, който говори за политиката на страната ни в рамките на кипърското и началото на ирландското председателство на ЕС.

„България е една от малкото държави членки, които ще получат повече средства в сравнение с настоящия програмен период по линия на структурните и кохезионния фонд на ЕС. Постижение и запазването на дела на европейското съфинансиране в проектите, изпълнявани по линия на кохезионната политика. При общо намаляване на бюджета за общата селскостопанска политика, България се очаква да получи повече средства за директните плащания и за развитие на селските райони в сравнение с настоящия програмен период. За безопасно извеждане от експлоатация на ядрените блокове в АЕЦ „Козлодуй” България ще получи европейско финансиране в размер на 260 млн. евро, което е със 75 млн. евро повече от първоначалното предложение на ЕК”, каза още Борисов.