Сигнал срещу 13 транспортни фирми от Хасково ще предаде на прокуратурата териториалното поделение на Национална агенция за приходите. В документацията срещу фирмите от данъчно предоставят доказателства за извършени нарушения с ценни книжа.

Случаите са разкрити при проверки на продадените билети за градски, междуградски и международен транспорт. Проверени са общо 15 превозвачи, като само при двама не са открити нарушения.

Нарушението се изразява в продажбата на билети с особено ниска номинална стойност – по 50 стотинки и по 1 лев, върху които допълнително е отпечатана нова далеч по-висока цена на услугата – 8 лв., 13 лв. и дори 22 лв. за по-далечни разстояния. Промяната на цената на автобусните билети, които са вид ценни книжа, е сериозно нарушение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценните книжа.

С промяната на номинала на билетите на практика се създава възможност впоследствие пред контролните органи да се декларират приходи, значително по-ниски от действителните. Тъй като става дума да ценни книжа, задължение на НАП е да уведоми за случаите и Районна прокуратура - Хасково.

От своя страна приходната агенция ще наложи санкции по Закона за административни нарушения, съгласно който глобата за подобен случай е от 500 до 1 000 лева. Фирмите, които освен това са декларирали обороти, различни от реалните, ще бъдат санкционирани и по наредбата за регистриране и отчитане на приходите от продажби,които могат да достигнат до 10 000 лева, ако бъде доказано, че са укрити особено големи приходи.