Силен дебют направи Трейс Груп Холд АД по време на първия ден на търговия с книжата на компанията на БФБ-София. Както по-голяма част от анализаторите прогнозираха, интересът беше силен, а цената надмина техните очаквания.

Пазарната капитализация на пътностроителната компания нарасна с 173.68%, а средната цена се покачи до 302.42 лв. 25 428 ценни книги смениха собственицети си още през първия ден.

Въпреки, че вниманието днес беше насочено предимно към Трейс, не липсваше интерес и към останалите позиции.

Три от индексите, BG-40, BGREIT и BGTR30, завършиха седмицата на отрицателна територия. Широкият индикатор се понижи с 1.63% до 504.76 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел загуби 1.25% до 99 пункта, а BGTR30 падна с 1.08% до 1 070.74 пункта. Само ветеранът SOFIX затвори с 0.45% повишение до 1 716.20 пункта.

Оборотът днес бе над 17 млн. лв.

За добрият завършек на SOFIX допринесе покачване в цената на акциите на Спарки Елтос АД и Българо-Американска кредитна банка АД. Средната цена на книжата на финансовата институция се покачи с 3.49% до 76.62 лв. при изтъргувани 45 лота, а тази на ловешкото дружество поскъпна с 2.99% до 16.19 лв.

Над 143 хил. акции на Петрол АД смениха собственика си, като цената остана без промяна от 5 лв.

Инътерес имаше и към книжата на дружествата със специална инвестиционна цел.

Разпродажба на 151 500 акции от Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ доведе до спад в цената от 4.78% до 1.99 лв. От Булленд инвестмънтс АДСИЦ бяха прехвърлени над 256 ценни книги. Тук цената остана без промяна от 1.24 лв.