Дефицит от € 50.8 млрд. имат в текущата сметка за второто тримесечие на годината страните от Европейския съюз. Това показват предварителните данни на Евростат, публикувани днес.

През същия период на миналата година 17-те държави- членки на общността са имали дефицит от € 44.7 млрд., а през първото тримесечие на 2010 година дефицитът по текущата сметка е възлизал на € 34.8 млрд.

През второто тримесечие на годината в ЕС е регистриран излишък от € 18.6 млрд. в търговския баланс при услугите, което е по-голям излишък от постигнатия през Q2 на 2009 година € 16.4 млрд. и отчетения през първото тримесечие на настоящата година излишък от € 10.8 млрд.

От Евростат уточняват, че данните са неокончателни и предстои да бъдат ревизирани.