С малко над 10 млн. лева са се увеличили така наречените проблемни кредити на фирмите през септември – до 5.388 млрд. лева. Но тъй като има по-голям ръст в общия обем на отпуснатите кредити, делът на просрочените и преструктурираните кредити на бизнеса спада до 22.88%. През август този дял беше 22.98%. Тъй като фирмените кредити са най-големи по обем, понижава се и общият дял на проблемните от всички кредити.

 

Този факт е радващ, но е твърде рано да обявяваме обръщане на тенденцията, тъй като и по-рано сме ставали свидетели на месечни подобрения в общото качество на кредитите, които обаче после бързо са се сменяли с нови обеми заеми, падащи в графата „лоши и преструктурирани“. През март например проблемните кредити на фирмите намаляха спрямо февруари – след което тръгнаха пак да растат, до септември с нови 800 млн. лв.

 

При потребителските кредити проблемният дял през септември достигна 19.93%, като за пръв път като обем те надхвърлят 1.5 млрд. лв. При ипотечните кредити ръстът е до 1.66 млрд. лв. лоши и преструктурирани кредити след 1.61 млрд. лв. през август, а по-точно ипотеки за 44.5 млн. лв. в рамките на 1 месец са поставени под въпрос. Проблемните ипотеки – лоши и преструктурирани – са 18.9% от всички жилищни кредити на българския пазар. Месец по-рано този процент беше 18.4%.

 

Общо, лошите и преструктурираните кредити в българската банкова система достигнаха през септември точно 8.8 млрд. лева. Като дял те възлизат на 21.15% от всички кредити. За последния месец нередовните, необслужвани и преструктурирани експозиции са нараснали със 75 млн. лв., а като процентен дял са намалели с 0.3 процентни пункта, след августовските 21.45%. Понижението в дела на проблемните кредити се дължи най-вече на отпуснатите нови кредити, които намаляват тежестта на старите проблемни задължения.

 

Тепърва кредиторите трябва да доказват, че има на лице и подобрение в платежоспособността.