От МКВ Unionbank съобщиха, че ръстът на депозитите на населението през миналата година се е забавил спрямо 2006 г., заради вложенията в недвижими имоти, инвестирането на Българската фондова борса или участието във взаимни фондове.

Все пак депозитите продължават да растат с висок темп от 29% или 4.3 млрд.лв. и са достигнали внушителните 18.8 млрд.лв.

Заради спада на Борсата в края на годината, според данните на банката, е започнала корекция. „Голяма част от малките инвеститори разбраха, че на Борсата както може да се печели, така е възможно и да се губи. По-добрата позиция са банковите депозити, които макар с по-ниска доходност остават изключително сигурен инструмент, предвид стабилността на банковата система и вложенията”, уточни пред DarikFinance.bg. Стоян Бозвелийски, директор „Банкиране на дребно” в МКВ.

За 2008г. от банката очакват ръстът на депозитите да бъде по-висок спрямо миналата година, заради ситуацията на капиталовите пазари, което ще се отрази трайно върху инвестиционните намерения на гражданите. Друг фактор, който се очаква да повиши депозитите е плоският данък, който ще остави допълнителни средства в населението. „Считаме, че голяма част от тези средства ще се насочат към спестявания, а не в текущо потребление. Очакваме ръстът на депозитите да бъде около 45-50%”, допълни Бозвелийски.