Парламентът увеличи бюджета на здравната каса с 220 милиона лева, като одобри окончателно актуализацията на бюджета й. Така със 178 млн. лева се вдигнаха парите за болнична помощ. Други 27 млн. лева допълнително са предвидени за лекарства за домашно лечение и за медицински изделия.

13 млн. лева пък са за други медицински дейности, а 2 млн. лева ще бъдат сложени в резерва за непредвидени и неотложни дейности. Приходната част на бюджета на здравната каса се увеличава с 53 млн. лева, като 40 млн. лева от тях са от здравноосигурителни вноски, а останалите 13 млн. лева - от трансфери от здравното ведомство.