Забрани в 20 области за дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, обсъждат депутатите, които гледат на първо четене законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.

Законопроектът по-известен като Закона за офшорките бе внесен в НС от Йордан Цонев и Делян Пеевски.

Според вносителите законопроектът предлага мерки в две основни направления. Първо - въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в тях - обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии, придобиване на държавно или общинско имущество и други.

Второ - ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.

Сред забраните, които се въвеждат с този закон за офшорките, е участие в процедура за получаването на лиценз за кредитна институция; участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането; участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като пенсионен фонд; участие в процедура по обществени поръчки; участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество; участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката, хазарта, както и учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодична печатни произведения и др.

В закона се допускат и 3 изключения. Едно от тях е дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни. /БГНЕС/