Народното събрание прие приходите в бюджета да бъдат 15 232 293.4 хил. лв. Това стана при гласуването на второ четене на промените в Бюджет 2010.

Депутатите приеха разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз да бъде на обща сума 18 916 488 хил. лв., от които разходи на сума 8 502 298.3 хил. лв., трансфери /нето/ на сума 9 634 519.3 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670.4 хил. лв. Фокус