Да се въведе туристически данък, който ще замени туристическата такса, плащана досега от хотелите на общините. Това предвиждат промените в закона за местните данъци и такси, които бяха одобрени на първо четене в парламента. Между 0,20 лв. и 3 лв. на нощувка ще е размерът на новия туристически данък, като решението ще се взима от общинските съвети по места. Предвижда се минималният размер на дължимия данък за една година да е най-малко 30% от пълната заетост на дадено място за настаняване.

“На всички трябва да е ясно, че това не е въвеждане на нов вид данък, а именно това е данъкът, който заменя курортната такса, която действаше до момента и сега. Събирането на курортната такса е голям проблем както за общините, така и за държавата, така и за хотелиерите. Винаги е била проблем за общините, защото тази такса има голям потенциал, а също така и би могла да генерира сериозен приход в местния бюджет, но това нещо досега не се случваше”, каза Георги Икономов от ГЕРБ.

“Това въвеждане на тези 30 процента е удар върху средните и дребните хотелиери, както и върху хората, които дават частни квартири, защото едрите хотелиери с тези пакети, които си ги договарят, при всички положения покриват 30 процента. Вносителите предлагат, както се казва, в интерес на едрите хотелиери тази поправка според мен. Това си е поредно лобиране”, коментира Александър Радославов от БСП.

Въпреки че управляващите се отказаха от въвеждането на данък „лукс", сега те обмислят нов – „данък колиба”. Идеята предвижда имотите с данъчна оценка под 1680 лв., от които досега не се събираше данък сгради, от догодина да се облагат със стандартната ставка на налога за съответната община. Това предложение вероятно ще бъде обсъдено между двете четения на промените в закона за местните данъци и такси.

Депутатите отхвърлиха предложения на БСП, които предвиждаха таксата за детско заведение да бъде в размер на 50 процента за сираци и полусираци, за второ дете в едно и също детско заведение, за деца на студенти. Левицата настояваше да не се заплаща такса за деца с тежки хронични заболявания и тези, чиито родители са загинали при изпълнение на служебен дълг, но и тази идея беше отхвърлена от мнозинството.