Депутатите допуснаха възможността да се продават общи съпружески вещи без съгласието едновременно и на двамата съпрузи, това приеха на първо четене народните представители при гласуване на промени в Семейния кодекс. Текстът предизвика спор и най-вероятно ще бъде променен. Срещу промените се обяви Любен Корнезов от БСП, като заяви, че са насочени срещу мъжете. Шефът на правната парламентарна комисия Искра Фидосова от ГЕРБ каза, че тези поправи вероятно ще бъдат добре обмислени и променени преди да бъдат внесени за окончателното им гласуване. Ето коментара на Любен Корнезов от левицата:

Съпружеската имуществена общност не е само за недвижимите имоти. Тя е и върху движимите вещи. А има движими вещи примерно лека кола, която може да струва повече отколкото апартамента. Има хора, които имат яхти. Може даже една картина да струва милиони, което също е съпружеска имуществена общност. Ние не можем да допуснем в следващата пета алинея, когато има разпореждане от един от съпрузите без знанието на другия, въпреки даже несъгласието на другия тези сделки да бъдат перфектни и да бъдат прехвърлителни действия. Също и в тази насока, особено когато са със значителна стойност, трябва вече задължително да искаме съгласието и на двамата съпрузи, защото недобросъвестният съпруг всъщност ще изиграе добросъвестния в тези отношения. Този семеен кодекс е насочен срещу интересите на мъжете.