Възнагражденията на депутатите са вдигнати със 111 лева, съобщи парламентарният председател Цечка Цачева.

Тя уточни, че увеличението на заплатите е на база правилника за работа на НС, който повелява, че депутатите получават заплата равна на три средномесечни заплати в обществения сектор по данните на статистическия институт, като на всяко тримесечие статистиката определя размера на средното възнаграждение.

За периода януари-март средномесечното възнажраждение в обществения сектор е по-високо с 37 лева, добави тя. Цачева обяви, че на председателския съвет в сряда ще бъде обсъдено доколко тази норма може да бъде променена. Цачева обяви, че нейната заплата е в размер на 3 576 лева, а редовите депутати получават по 2 307 лева.

Моето възнаграждение се определя съгласно чл. 6 от правилника, като трите средни работни заплати са увеличени с 55 процента, но това е норма, която е разписана в правилника. Толкова по размер е възнаграждението за министър-председателя и съобразено с тези възнаграждения следват съответно за зам.-председателите на Народното събрание, респективно за министрите в състава на правителството. Президентът - по същия начин, обясни Цачева.

Искам да поясня, че това е процедура, разписана в правни норми, която е съблюдавана от Великото народно събрание до момента, допълни Цачева. Разбира се, няма вечни норми и този текст би могъл да бъде преосмислен. Това е въпрос на законодателна инициатива, но няма механизъм, по който възнагражденията да бъдат твърдо фиксирана сума като размер, а трябва да се отчита с оглед на инфлационни и други процеси, като е преценено, че това е най-точният показател - средното възнаграждение на заетите в обществения сектор.