Площите, засети с биокултури у нас, са нараснали със 100% спрямо 2009 година. Това стана ясно от изказване на Евгения Митрова от Министерство на земеделието при откриването на конференцията „Маркетинг в биологичното земеделие", която е включена в програмата на Първата международна изложба „БиоАгра“.

От агроведомството вярват, че биологично отгледаните храни все по-често ще започнат да присъстват в менюто на българите, тъй като те ще стават все по-достъпни. С усвояването на европейски средства, които се насочват към сектора с цел подпомагане на производителите,  ръстът в този сектор е значим. Това кара мнозина земеделци преминават от конвенционално към биологично  производство, потвърди Митрова.

Тя допълни, че от 2010 година във ведомството е създадена нова структура, която представлява специален отдел „Биологично земеделие“ , който работи в рамките на Дирекция „Растениевъдство“ и причината за създаването му са били повишените изисквания към участниците в сектора биологично производство у нас.

В края на 2010 година общият брой на регистрираните в министерството биологични оператори е 820 и бележи ръст от 75% спрямо 2009 година. Данните говорят за ръст, но следва да се има предвид, че България е още в самото начало на развитие на биопроизводството. Продукцията се изнася успешно и почти не присъства на родния пазар. Затова важна задача на политиката в земеделието е да се създадат условия българските биопроизводители да работят за вътрешния пазар.

Евгения Митрова каза още, че към министерството работят 10 служители, като предстои одобряването на още двама, които да контролират цялостния процес на производство, преработка и реализация на биопродукцията у нас. /AGRO.BG