Най-голямата германска банка - Deutsche Bank отчете днес рекордна загуба за четвъртото тримесечие на миналата година от цели 4.8 млрд. евро, а за цялата година загубата е 3.8 млрд. евро. Това е и първата годишна загуба на финансовата институция от повече от 50 години.

Банката планира да раздаде дивидент от 50 цента на акция за 2008 г., което отразява "доверието в банката за бъдещите планове. Преди година банката плати по 4.50 евро на акция.

Финансовата институция предупреди, че през следващите месеци банката ще бъде изправена пред тежки икономически и финансови условия. През 2007 г. банката отчете печалба от 953 млн. евро.

Източник: Bloomberg