Девин приключва финансовата 2009 г. с печалба от 1.1 милиона лева, въпреки отчетеният спад на консолидираните продажби за четвъртото тримесечие, сочат данните от отчета на предприятието.

Ръстът на печалбата спрямо предходната 2008 г. е значителен. Тогава Девин излезе с едва 800 хиляди лева на плюс.

От дружеството отчитат, че това е в резултат на предприетите инвестиции в производството и обновлението на бутилиращите съоръжения, както и от допълненото с нови продукти портфолио.

За цялата 2009 г. компаниято отчита само 1% спад на приходите от продажби спрямо предходната година.