Нетна печалба в размер на 193 хил. лв. очита за първото тримесечие на годината Девин АД. Компанията, специализирана в бутилиране на минерална вода от едноименното находище, е реализирала ръст на продажбите от 6% до 13.9 млн. лв.  

Според данните в междинния отчет е подобрена брутната рентабилност, в сравнение с миналогодишните стойности.

Нетната загуба е намалена два пъти, спрямо периода януари-март 2008 година от 720 хил. лв. на 363 хил. лв. Това е в резултат от предприетите инвестиции в производството и обновлението на бутилиращите съоръжения.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!